Покана за ОС на МКТ 21.04.2021

Categories: Пътеписи

Уважаеми членове и приятели,

Управителният съвет на Младежки клуб по пешеоходен и вело туризъм – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 21.04.2021 г. от 18:30.
Ако условията са благоприятни събранието ще се проведе на живо. В противен случай ще се проведе онлайн. Повече информация за мястото и начина на провеждане, очаквайте непосредствено преди събранието.

При липса на кворум (50%+1 от членовете на клуба) ще започнем в 19:30.

Дневен ред:

  1. Какво се случи през изминалата година;
  2. Какво предстои през 2021г
  3. Други теми, които ни вълнуват във връзка с клуба
  4. Отчети

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.
Ако искате да включим нещо конкретно в дневния ред (каквито и да са предложения и идеи от ваша страна), молим да ни пишете до 18.04.2021.

22.04.2021 г.
УС на МКТ
гр. София

Вашият коментар