Из приключенията (Рила и х. Мечит)

Будя се по необичаен начин от звуците на диск, надписан: Tayo Cruise. Будил съм се и по далеч по-ужасяващ начин. На долния етаж брат ми вече е станал и припира в просъница да тръгваме. Последва последен формален преглед на багажа, завъртане на ключ, ръмжене на двигател и пристигане на автогара “Юг”. Нищо не се е…