До планина Славянка

До планина Славянка с Младежкия клуб по туризъм

Славянка носи името си от 1954г. Традиционното име на планината е Али ботуш. Това име било дадено от местните хора, защото легендата гласяла, че по време на турското робство смел войвода на име Али Страшника бил заловен от турците. И поразен от гордостта на българина Салим паша му казал, че ще го пусне на свобода…