Лозенска планина

6:00 е. Всъщност за някои оправни девойки първо е било 5:00 и нещо вече е почнало да ги чегърта от леглата им, да се отвият и да станат, защото ги чака една отговорност за 18 души повече отколкото обикновено, когато се разхождат в планината. Та 6:00 е все пак, в една от 19-те къщи часовникът…